Konsultacje

Prowadzący:

Dzień:

Godziny:

K.Piechota

poniedziałek

14.35 – 15.20

A.Niewęgłowska

wtorek

12.45 – 13:30

K.Pawlik

wtorek

12.45 – 13:30

M.Dyga

wtorek

14.35 - 15.20

J.Mikołajczak

wtorek

13.40 - 14.25

M.Berdzik 

wtorek 

14.35 - 15.20

A.Konieczka

wtorek

14.35 - 15.20

J.Grzyb

środa

14.35 – 15.20

J.Malicka

środa

14.35 – 15.20

A.Bryk

czwartek

13.40 - 14.25

K.Mika

piątek

14.35 – 15.20