Koła zainteresowań dla klas IV-VI
Nazwa Prowadzący Dzień

Godziny

Koło dziennikarskie

A.Niewęgłowska

poniedziałek

13:40-14:25

Koło plastyczno-artystyczne

K.Pawlik

poniedziałek

14:30 -15:15

SKS piłka ręczna

I.Yilmaz

poniedziałek

14:30 -15:15

Koło matematyczne

J.Mikołajczak

poniedziałek

15:15 – 16:00

Młodzieżowy Wolontariat Misyjny

S.Mackiewicz

wtorek

14:30 -15:15

Koło języka angielskiego kl.6a

M.Dyga

wtorek

13:40-14:25

Koło języka niemieckiego kl. 5,6

K.Piechota

wtorek

13:40-14:25

Koło przyrodnicze

J.Grzyb

wtorek

13:40-14:25

Koło wokalno - instrumentalne

M. Śmiech

wtorek

14:30 -15:15

Koło historyczne

A.Konieczka

wtorek

14:30 -15:15

SKS – SP kontynuacja dz.

M.Jedynasta-Kucio

wtorek

13:40-14:25

czwartek

14:30 -15:15

SKS – SP kontynuacja ch.

S.Kukkuk

wtorek

13:40-14:25

czwartek

14:30 -15:15

Koło języka niemieckiego kl. 4

M.Berdzik

środa

13:40-14:25

Koło biologiczno-chemiczne

K.Matusiak

środa

14:30 -15:15

Koło humanistyczne

H.Zaremba

środa

14:30 -15:15

Koło teatralne

I.Surmacz

czwartek

14:30 -15:15

Koło plastyczno-graficzne

D.Wojtkun

piątek

14:30 -15:15

SKS – GM

S.Kukkuk

piątek

14:30 -15:15

Szkolny Klub Wolontariusza

T.Jastrzębska, S.Mackiewicz

wg harmonogramu

SKKT

J.Peszko, M.Berdzik

wg harmonogramu