Wydarzenia

„Książki są najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ czytamy je tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę, a one milczą, kiedy myślimy o czymś innym. Zawsze dają i nigdy o nic nie proszą.”

(Baron von Munchhausen)

We wtorek, 06.06.2017r. uczennice z klasy VIa, Karolina Stanioch i Ola Socha, wzięły udział w I Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Czytaj-warto wiedzieć więcej”. 

Konkurs z założenia miał popularyzować ideę czytelnictwa i ukazywać przydatność zasobów biblioteki szkolnej. Zachęcał uczniów do częstszego korzystania ze słowników i książek popularnonaukowych oraz doskonalił umiejętność posługiwania się nimi. Obecnie dzieci i młodzież rzadko korzystają z tradycyjnych źródeł informacji, nieczęsto sięgają po słownik czy encyklopedię. Internet, jako źródło informacji, wiedzie prym. A przecież książkowe wydawnictwa, opracowane przez autorytety naukowe, są bardzo przydatne i niezastąpione przy rozstrzyganiu kwestii spornych zawiłości języka. Kształtowanie nawyku staranności językowej oraz umiejętności rozpoznawania i poprawiania błędów językowych jest umiejętnością niezwykle przydatną w życiu.

Konkurs organizowany był przez nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie. Spośród wszystkich uczestników konkursu nasze zawodniczki okazały się najlepsze. Odniosły zwycięstwo, zdobywając I miejsce. Dziewczynki mogą poszczycić się nagrodą- wydanym pod redakcją prof. Piotra Żmigrodzkiego, ”Wielkim słownikiem języka polskiego”, z którego, jak same podkreśliły, będą z dumą korzystać. Serdecznie im gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!