Godziny pracy oddziału przedszkolnego

Dzień tygodnia:

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć:

Poniedziałek

830 -1400

Język angielski 

Gry i zabawy ruchowe

Zajęcia dydaktyczne 

Wtorek

915 -1415

Religia

Zajęcia muzyczne

Zajęcia dydaktyczne

Środa

830 -1400

Zajęcia muzyczne 

Religia

Zajęcia dydaktyczne

Czwartek

800 -1230

Zajęcia dydaktyczne

Język angielski

Gry i zabawy ruchowe

Piątek

800 -1330

Zajęcia dydaktyczne