Ważne terminy

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r. 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

Klasyfikacja uczniów

30 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

cz. humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r.

cz. matematyczno - przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r.

j. obcy -  20 kwietnia 2018 r.

Klasyfikacja uczniów

15 czerwca 2018 r.

Koniec roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r.