Ważne terminy

1. 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r. 

2. 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

3. 

Klasyfikacja uczniów

20 stycznia 2017 r.

4. 

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2017 r.

5. 

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017 r.

6. 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

cz. humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r.

cz. matematyczno - przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r.

j. obcy -  21 kwietnia 2017 r.

7. 

Klasyfikacja uczniów

14 czerwca 2017 r.

8. 

Koniec roku szkolnego 2015/2016

23 czerwca 2017 r.