RODO - Ochrona danych osobowych
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - 
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego w Szczcinie 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - 
Izabela Zajączkowska
e-mail: iod@spnt.pl
tel.: 91 852 20 93