Dyrekcja

Dyrektor

mgr Jolanta Małecka

tel. 91 466 60 51

e-mail: jolanta.malecka@zs11.szczecin.pl

Wicedyrektor 

mgr Agnieszka Szczudlińska

e-mail: agnieszka.szczudlinska@zs11.szczecin.pl