Dni dodatkowo wolne od zajęć

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz.U. 2017 poz. 1603) ustalono następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Szkoły Podstawowej Nr 28:

  • 25 października
  • 22 grudnia 
  • 18 kwietnia
  • 19 kwietnia
  • 20 kwietnia
  • 30 kwietnia
  • 2 maja
  • 4 maja

W w/w dniach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.