Dni dodatkowo wolne od zajęć

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  Nr 186, poz. 1245 z późn. zm.) ustalono następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dla Szkoły Podstawowej Nr 28 i Gimnazjum Nr 39:

  • 31 października
  • 19 kwietnia
  • 20 kwietnia
  • 21 kwietnia
  • 2 maja
  • 16 czerwca

W w/w dniach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.