Zebrania z rodzicami

1.

13.09.2016 r.

Spotkanie z Rodzicami  ZS 11 / godz. 17.00               

–  wybór przedstawicieli do RR, zapoznanie z planami pracy wychowawczej, wymaganiami edukacyjnymi

2.

13.09.2016 r.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców / godz. 18.30

 – wybór zarządu RR, opinia w sprawie planu pracy szkoły

3.

11.10.2016 r.

Spotkanie z Rodzicami ZS 11 / GM g. 17.00,   SP g.17.30

4.

15.11.2016 r.

Spotkanie z rodzicami I-III SP/ godz. 17.00

Konsultacje dla rodziców IV-VI i GM / godz. 16.30

5.

13.12.2016 r.

Konsultacje dla rodziców I-III SP / g.16.30

Spotkanie z rodzicami IV-VI SP i GM 

– informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną /  SP g.17.00,   GM g. 17.30

6.

24.01.2017 r.

Spotkanie z Rodzicami  ZS 11

- podsumowanie semestru /  GM g. 17.00,   SP g.17.30

7.

14.03.2017 r.

Spotkanie z Rodzicami  ZS 11 /  SP g.17.00,   GM g. 17.30

8.

11.04.2017 r.

Konsultacje dla rodziców – wszyscy nauczyciele ZS 11/ godz. 16.30

9.

16.05.2017 r.

Spotkanie z Rodzicami  ZS 11

- informacja o zagrożeniu oceną ndst /  GM g. 17.00,   SP g.17.30