Zebrania z rodzicami

1.

14.09.2017 r.

Spotkanie z Rodzicami  Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM Nr 39 / godz. 17:00 
–  wybór przedstawicieli do RR, zapoznanie z planami pracy wychowawczej, wymaganiami edukacyjnymi

2.

14.09.2017 r.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców / godz. 18:00
– wybór zarządu RR, opinia w sprawie planu pracy szkoły

3.

12.10.2017 r.

Spotkanie z Rodzicami  Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM Nr 39 / GM g. 17:00,   SP g.17:30

4.

16.11.2017 r.

Spotkanie z rodzicami I-III SP, konsultacje dla rodziców IV-VI i GM / godz. 16:30

5.

14.12.2017 r.

Konsultacje dla rodziców I-III SP / godz.16:30

Spotkanie z rodzicami IV-VII SP i GM
informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną/SP g.17:00,   GM g. 17:30

6.

12.01.2018 r.

Koniec wystawiania ocen

7.

30.01.2018 r.

Rada Klasyfikacyjna za I semestr

8.

1.02.2018 r.

Rada podsumowująca pracę w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

9.

1.02.2018 r.

Spotkanie z Rodzicami  Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM Nr 39  
- podsumowanie semestru /  GM g. 17 00,   SP g.17 30

10.

15.03.2018 r.

Spotkanie z Rodzicami Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM Nr 39 / SP g.17:00,   GM g. 17:30

11.

12.04.2018 r.

Konsultacje dla rodziców - nauczyciele  Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM Nr 39 / godz. 16:30

12.

17.05.2018 r.

Spotkanie z Rodzicami   Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM Nr 39 

- informacja o zagrożeniu oceną ndst / GM g. 17:00,   SP g.17:30

13.

13.06.2018 r.

Koniec wystawiania ocen

14.

15.06.2018 r.

Rada Klasyfikacyjna za II semestr

15.

19.06.2018 r.

Rada podsumowująca pracę w II semestrze roku szkolnego 2017/2018