Rada Rodziców

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 11 W SZCZECINIE

2017/2018

Przewodniczący – p. Iwona Stocka-Owczarek

Z-ca przew. – p. Sławomir Sikora

Sekretarz – p. Daria Frąszczak

Księgowy – p. Anna Jania

 

Składka w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł na pierwsze dziecko,

25 zł na drugie dziecko w rodzinie.

Za trzecie i kolejne dzieci w rodzinie – 0 zł.

KONTO RADY RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W SZCZECINIE

Bank Pocztowy S.A.

86 1320 1830 2081 0834 2000 0001

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Wniosek - Polisa  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków


 

ROZLICZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców zebrała 12 357 ,- Wpłaty poszczególnych klas:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa 

Liczba uczniów

Wpłata

Liczba wpłat 

1A

18

700,-

17

2A

19

750,-

19   100%

2B

17

750,-

17   100%

2C

17

750,-

17   100%

3A

22

825,-

18

3B

23

975,-

22

4A

23

1075,-

22

4B

27

1034,-

24

5A

14

637,5

13,5

5B

16

475,-

10

6A

17

787,5

16

6B

21

562,5

15

GIMNAZJUM

Klasa

Liczba uczniów

Wpłata

Liczba wpłat

1A

28

885,5

19

2A

18

787,5

17

2B

19

800,-

18

3A

27

562,5

17

       

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Czekolady dla uczniów klas pierwszych SP i GM z okazji pasowania pierwszoklasistów i Bonifacji – 101,20
 2. Projekt SKS – 280,00
 3. Bilety do kina dla wszystkich dla uczniów Zespołu Szkół Nr 11 – 2988,00
 4. Działalność SU GM – 383,99
 5. Książki dla dzieci klas 1-3 SP – 805,00  (116 książek)
 6. Nagrody książkowe za wyniki w nauce i udział w konkursach na zakończenie roku szkolnego w SP i GM  2412,97
 7. Dyplomy, statuetki, listy gratulacyjne, dyplomy absolwenta na zakończenie roku szkolnego w GM – 155,60
 8. Nagroda dla „Super Klasy” -  konkurs SU w gimnazjum (kl. 1a) – 250,00
 9. Nagroda dla klasy z największą wpłatą  w SP  klasy 2a, 2b, 2c  – 3 x 187,50 =562,50
 10. Nagroda dla klasy z największą wpłatą  w GM  klasa 2a –196,88
 11. Próbne testy dla SP i GM  - 567,00
 12. Zajęcia sportowe dla SP i GM  - 7549,00
 13. Dofinansowanie do imprezy Festiwal Języków Obcych – 191,28
 14. Słodycze – 58,48
 15. Samorząd Uczniowski SP – 194,99

PODSUMOWANIE: 

ZEBRANO –  12 357,00   

WYDANO –   16 696,89

Różnicę w wysokości 4339,89 RR dołożyła ze składek zebranych w poprzednich latach.

 

=========================================================================================

ROZLICZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców zebrała  12 085,- co stanowi ok. 79 %. Wpłaty poszczególnych klas:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Klasa

Liczba uczniów

Wpłata

Liczba wpłat

1A

20

750,00

18

1B

16

675,00

16 - 100 %

1C

17

545,00

14

2A

21

900,00

20

2B

22

900,00

20

3A

24

975,00

21

3B

24

690,00

19

4A

15

550,00

13

4B

18

480,00

11

5A

18

675,00

15

5B

22

600,00

17

6A

15

500,00

10

6B

22

975,00

20

 

GIMNAZJUM

Klasa

Liczba uczniów

Wpłata

% całości

1A

19

675,00

14 – 73,7 %

1B

18

605,00

13

2A

28

645,00

17

3A

15

450,00

10

3B

18

495,00

11

 

 

 

 

 

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 1. 1. Książki dla dzieci klas 1-3 SP – 962,88 (145 szt. każde dziecko otrzymało książkę)
 2. 2. Nagrody książkowe za wyniki w nauce i udział w konkursach na zakończenie roku szkolnego w SP i GM  – 2271,77
 3. 3. Czekolady dla uczniów klas pierwszych SP i GM z okazji pasowania pierwszoklasistów i Bonifacji – 181,09
 4. 4. Bilety do kina (249 szt.) dla uczniów Zespołu Szkół Nr 11 – 2739,00
 5. 5. Listy gratulacyjne, dyplomy absolwenta na zakończenie roku szkolnego w SP i GM – 225,72
 6. 6. Statuetka najlepszego absolwenta SP i GM – 132,00
 7. 7. Noc filmowa klas III GM, w ramach dofinansowania do balu  – 400,00
 8. 8. Nagroda dla „Super Klasy” -  konkurs SU w gimnazjum (kl. 3b) –250,00
 9. 9. Działalność SU GM – 398,76
 10. 10. Działalność SU SP – 194,41
 11. 11. Próbne testy dla SP i GM  - 434,25
 12. 12. Dofinansowanie do imprezy szkolnej „Festiwal języków obcych” - 300,78
 13. 13. Dofinansowanie do balu klas szóstych – 400,00
 14. 14. Nagroda dla klasy z największą wpłatą  w SP klasa 1b – 168,75
 15. 15. Nagroda dla klasy z największą wpłatą  w GM  klasa 1a –168,75

 

9 228,16

---------------------------------------------------

RAZEM:

 

PODSUMOWANIE:

ZEBRANO – 12 085,00 11 055,00 (gotówka w szkole) + 1030 (wpłaty na koncie)

 

WYDANO – 9 228,16

 

ZOSTAŁO – 2 856,84 1826,84 (gotówka  w szkole) + 1030 (wpłaty na koncie)


ROZLICZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 Rada Rodziców zebrała 11605,00 co stanowi ok. 72 %. Wpłaty poszczególnych klas:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa

Liczba uczniów

Wpłata

Liczba wpłat

1A

21

825,-

19

1B

24

950,-

20

2A

23

825,-

19

2B

23

545,-

14

3A

16

450,-

11

3B

19

245,-

7

4A

20

730,-

16

4B

23

730,-

17

5A

15

425,-

9

5B

21

950,-

20 (95%)

6A

18

475,-

10

6B

21

775,-

17

 

 

GIMNAZJUM

 

Klasa

Liczba uczniów

Wpłata

% całości

1A

31

925,-

20

2A

16

500,-

10

2B

18

600,-

12

3A

22

825,-

17

3B

21

830,-

18 (86%)

       

 

 

WYDATKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 1. Czekolady dla uczniów klas pierwszych SP i GM z okazji pasowania pierwszoklasistów i Bonifacji – 153,23
 2. Bilety do kina dla wszystkich dla uczniów Zespołu Szkół Nr 11 – 3388,00
 3. Książki dla dzieci klas 1-3 SP – 800,00 (126 książek)
 4. Nagrody książkowe za wyniki w nauce i udział w konkursach na zakończenie roku szkolnego w SP i GM – 2449,29
 5. Dyplomy, statuetki, listy gratulacyjne, dyplomy absolwenta na zakończenie roku szkolnego w SP i GM – 372,11
 6. Dofinansowanie do balu klas szóstych – 400,00
 7. Noc filmowa klas III GM, w ramach dofinansowania do balu – 400,00
 8. Nagroda dla „Super Klasy” - konkurs SU w gimnazjum (kl. 3a) – 238,50
 9. Nagroda dla klasy z największą wpłatą w SP klasa 5b – 237,50
 10. Nagroda dla klasy z największą wpłatą w GM klasa 3b –207,50
 11. Próbne testy dla SP i GM - 322,71
 12. Dofinansowanie do imprezy międzyszkolnej Poznać świat każdy rad… - 300,00
 13. Sprzęt nagłaśniający – 4362,54
 14. Kwiaty i słodycze dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę - 176,85

 

13808,23

---------------------------------------------------

RAZEM:

 

PODSUMOWANIE:

 

ZEBRANO – 11605,-

10955,00 (gotówka w szkole) + 650 (wpłaty na koncie)

 

Rozliczenie pieniędzy w szkole:

 

10955,00 zebrano

4 000,00 wpłata do kasy szkoły z konta RR (p. I. Załęska)

 

Razem: 14955,00

 

Wydano: - 13808,23

------------------------------

 

Zostało

w kasie: 1 146,77